Preduzeće "VENO" d.o.o. Niš vrši servisiranje i generalni remont pumpi proizvodnje "JASTREBAC" Niš ali i remont pumpi drugih proizvođača, kako sa teritorije  bivših jugoslovenskih republika, tako i drugih stranih proizvođaća.

Kvalitetna izrada i poštovanje ugovorenih rokova
, uz primeran garantni rok, garantuju obostrano zadovoljstvo.