Izrada i isporuka rezervnih delova pumpi proizvodnje "JASTREBAC" Niš su primarni u ovom segmentu rada preduzeća "VENO" d.o.o.

Pored toga, preduzeće se bavi i
zradom rezervnih delova pumpi drugih proizvođača prema sopstvenim modelima, uzorku ili dokumentaciji naručioca.

Materijali izrade delova mogu biti:
-sivi liv
-čelični liv
-nerđajući čelični liv
-svi čelici
-bronza
-n
odularni liv