Potreba za korišćenjem pumpi u svim sferama ljudskog rada i življenja i zahtevima za rad sa raznovrsnim fluidima u različitim radnim uslovima rezultovali su razvojem velikog broja tipova i veličina pumpi.

Izborom prezentovanog programa proizvodnje teži se da bude zadovoljena što šira oblast primene u pogledu raznovrsnosti i za
htevanih karakteristika.